AKTUELNI PROJEKTI

Realizovani i tenutni projekti

Pogledaj

Kursevi stranih jezika u ponudi!

UG SuperU Bratunac organizuje kurseve stranih jezika za djecu i odrasle.

Redovni kursevi se odvijaju u prostorijama UG SuperU koje su opremljene interaktivnom tablom kako bi polaznici lakše pratili sadržaj i kako bi mogli da koriste interaktivni materijal tokom časova poput igrica, video klipova i muzike. Časovi se održavaju dva puta sedmično u trajanju od 1h i nastava se izvodi u grupama od 7 do 12 polaznika.
Redovni kursevi engleskog i njemačkog jezika podijeljeni su u šest nivoa (A1-B2) na osnovu Zajedničkog referentnog okvira za jezike Saveta Evrope – CEF. Ovi kursevi namijenjeni su polaznicima kao pomoć pri učenju u školi, napredovanju na poslu kao i opštem poboljšanju znanja. Potencijalni polaznici mogu uraditi placement test na početku kako bi se odredio nivo znanja engleskog i njemačkog jezika.

Svaki čas je koncipiran tako da se prvo radi slušanje i čitanje teksta na engleskom, zatim odgovaranje na pitanja o tekstu (reading comprehension), slušanje određenog teksta i odgovaranje na pitanja o njemu (listening comprehension) a kroz sve ove segmente obrađuje se gramatika i nove riječi.
Na kraju časa slijedi razgovor na engleskom o zadatoj temi (speaking) a za domaći zadatak polaznici imaju da napišu tekst na zadatu temu (writing). Ovakvim sadržajem časa polaznici se na najbolji mogući način pripremaju za polaganje standardizovanih ispita stranih jezika koji sadrže sve ove dijelove.
Na kraju svakog nivoa, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju datog nivoa kursa engleskog jezika organizovanog od strane UG SuperU.

NOVO! NOVO! NOVO!

Kursevi engleskog za djecu koji se izvode po školskim udžbenicima za engleski jezik

Broj mesta ograničen

Prijavite se sada

STIČITE NOVA ZNANJA

Svaka novo naučena reč širi vaš vokabular. Samim tim daje vam veliko samopouzdanje prilikom komunikacije sa drugom osobom.

DOŽIVOTNO UČENJE

Istraživanja su pokazala da učenje jezika dovodi do boljeg razvoja određenih delova mozga i može biti prevencija protiv demencije.

ZABAVITE SE

Učenje jezika u grupi ohrabruje polaznike da uče druge i uče od drugih.

SuperU NOVOSTI