COURSE PRICE FOR FREE

Home Courses

Kursevi engleskog jezika za učenike viših razreda osnovne škole i srednje škole

Kursevi engleskog jezika za učenike viših razreda osnovne škole i srednje škole

Teacher

Kursevi engleskog jezika za učenike viših razreda osnovne škole i srednje škole

Category

Redovni kurs

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kursevi engleskog jezika za učenike viših razreda osnovne škole i srednje škole

prilagođeni su njihovim nastavnim planom u školi ali i njihovim interesovanjima. Kroz ove kurseve, polaznici stiču neophodnu sigurnost u znanja koja su stekli do sad i nesmetano koriste engleski jezik u komunikaciji.

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Difficulty : Kursevi engleskog jezika za učenike viših razreda

Location : UG SuperU Bratunac

Typology : Grupni kurs