COURSE PRICE FOR FREE

Home Courses

Kursevi za djecu četvrtog, petog i šestog razreda

Kursevi za djecu četvrtog, petog i šestog razreda

Teacher

Una Zečić

Category

Redovni kurs

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kursevi za djecu četvrtog, petog i šestog razreda

prate školsko gradivo što se tiče gramatike i vokabulara i kroz zanimljive i kratke lekcije dovode do brzog usvajanja znanja. Svaki čas je koncipiran tako da se prvo radi slušanje i čitanje teksta na engleskom, zatim odgovaranje na pitanja o tekstu (reading comprehension), slušanje određenog teksta i odgovaranje na pitanja o njemu (listening comprehension) a kroz sve ove segmente obrađuje se gramatika i nove riječi. Na kraju časa slijledi razgovor na engleskom o zadatoj temi (speaking) a za domaći zadatak polaznici imaju da napišu tekst na zadatu temu (writing). Ovakvim sadržajem časa polaznici se na najbolji mogući način pripremaju za polaganje standardizovanih ispita stranih jezika koji sadrže sve ove dijelove.

Our Main Teachers

Una Zečić

Vođa projekta - osnivač i predsjednica UG SuperU Bratunac
VIEW PROFILE

Price : Free

Difficulty : Kursevi za djecu četvrtog, petog i šestog razreda

Location : UG SuperU Bratunac

Typology : Grupni kurs

Question