COURSE PRICE FOR FREE

Home Courses

Opšti kurs njemačkog jezika

Opšti kurs njemačkog jezika

Teacher

Opšti kurs njemačkog jezika

Category

Redovni kurs

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Opšti kurs njemačkog jezika

A1.1 i A1.2 nivo – osnovni CEF nivo podrazumijeva osnovno znanje jezika, podrazumijeva da polaznik može da predstavi sebe i druge, da postavlja jednostavna pitanja i odgovara na njih kao i da koristi svakodnevne izraze u razgovoru sa drugima.

A2.1 i A2.2 nivo – viši osnovni CEF nivo jezika podrazumijeva da polaznik može da govori o svojim interesovanjima, da se snalazi u kupovini, u jednostavnijim poslovnim situacijama I dr. U svakodnevnim situacijama može da razgovara o poznatim temama i aktivnostima.

B1.1 i B1.2 nivo - srednji CEF nivo podrazumijeva da polaznik može da vodi razgovor vezan za školu, posao, slobodno vrijeme, okolinu, itd. U većini situacija može da se snađe objašnjavajući svoje stavove, planove ili iskustva, doživljaje, itd.

B2.1 i B2.2 nivo – viši srednji CEF nivo obuhvata razumijevanje složenijih tekstova, razgovor o apstraktnim temama, stručnu diskusiju. Polaznik može da se tečno sporazumijeva,bez većih napora, kao i da napiše detaljni tekst na neku temu.

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Difficulty : A1.1 i A1.2 A2.1 i A2.2 B1.1 i B1.2 B2.1 i B2.2

Location : UG SuperU Bratunac

Typology : Grupni kurs