una19

08 September 2019

No Comments

Kursevi engleskog
po školskom programu

Nakon velikog interesovanja roditelja i đaka

SuperU uvodi kurseve engleskog jezika po školskom programu. Kurs je zamišljen tako da se održava jednom sedmično po dva školska časa i da prati gradivo koje školarci prelaze tokom časova u školi. Naši predavači će pomoći đacima da savladaju gramatiku, vokabular i pravopis koji je planiran njihovim programom u školi. Takođe, organizovaćemo i pripremne časove pred kontrolne i pismene zadatkei raditi na konverzaciji. Trudićemo se koliko nam vreme dozvoljava da savladamo osnove koje su neretko zbog preopterećenosti đaka propuštene i popuniti praznine iz prethodnih godina učenja jezika ali fokus ovih časova biće na gradivu koje se trenutno radi u školi.

Post superu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *