Udruženje građana SuperU je registrovano 02. avgusta 2017. godine u Bratuncu kao odgovor na potrebe mladih ali i odraslih da putem neformalnog obrazovanja radа na sebi i dalje se obrazuju.

Postignuti rezultati Udruženja građana SuperU

5

208

10

800

01. Ciljevi

a) promocija i podrška interkulturalnom obrazovanju djece i odraslih, naročito u oblasti stranih jezika;

b) podizanje svijesti o životnoj sredini i značaju njenog očuvanja, te stvaranje uslova za razvoj turističkih potencijala opštine i regije;

c) osmišljavanje i izrada strategije za podršku mladima i starijim osobama u prevazilaženju postratnih trauma, te trauma izazvanih društvenim promjenama i socijalno-ekonomskim teškoćama.

02. Misija

UG SuperU je poboljšanje ekonomskog, društvenog i kulturnog aspekta života mladih ljudi kao i odraslih u opštini Bratunac i susjednim opštinama, promovisanje aktivizma, davanje doprinosa zaštiti životne sredine, pronalaženje odgovora na postojeće socijalno-ekonomske teškoće, stvaranje jednakih mogućnosti za sve građane Bratunca da se obrazuju, učestvuju u kulturnim dešavanjima,
zapošljavaju se kao i promocija poštovanja ljudskih prava i socijalne inkluzije.

03. Vizija

UG SuperU Bratunac su obrazovani i osnaženi građani koji svojim vještinama i aktivizmom vode do razvoja svoje lokalne zajednice i opštine.