Branka Đokić

Profesorica engleskog jezika UG SuperU kurseva i predavač na projektima

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Branka Đokić

Branka Djokic- professor engleskog jezika i književnosti. Studijski program engleski jezik i književnost završila na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, državnoj visoko školskoj ustanovi. Nakon završenih osnovnih studija, Branka Đokić počinje da drži kurseve engleskog jezika u predškolskoj ustanovi " Radost" Bratunac. Iste, 2014. godine, volontira u Udruženju žena „ Maja"- Kravica gđe radi na dvojezičnom prevodu projekata i daje časove engleskog jezika djeci osnovni škole " Petar Kočić" u Kravici. U maju 2017. godine započinje pripravnički staž u O.Š „ Vuk Karadžić" a naredne polaže stručni ispit. Septembra 2018. godine, Branka Đokić započinje saradom u UG SuperU, u Bratuncu. Profesor engleskog jezika na projektu„ Tinejdžeri za održivi mir" do maja 2019. Godine kao i coordinator projekta Američki dramski kutak Bratunac.

Any review founded
Any courses assigned

Mail : office@superu.ba

Web : https://superu.ba

Contact Me