Marija Krsmanović

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Marija Krsmanović

Marija Krsmanović professor njemačkog jezika završila je osnovni studije na katedri germanistike Filozofskog Fakultetu u Istočnom Sarajevu. Radno iskustvo stekla je u Glossa- centru za njemački jezik, Zvornik. Trenutno je zaposlena u JU "Prva osnovna škola Srebrenica", JU Srednjoškolski Centar "Srebrenica" I naravno dio je tima UG Super U Bratunac gđe trenutno void kurseve njemačkog jezika za djecu i odrasle.

Any review founded
Any courses assigned

Web : https://superu.ba