Una Zečić

Vođa projekta - osnivač i predsjednica UG SuperU Bratunac

MESSAGE ME

5

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Una Zečić

Nakon zavšenih osnovnih studija na katedri za neohelenistiku, Filološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Una Zečić odlazi na postdiplomske studije u Atinu gdje na Atinskom Univerzitetu dobija diplomu Master studija Jugoistočne Evrope, Fakulteta Političkih Nauka i Javne Uprave. Od 2014. godine, vodi kurseve jezika u Bratuncu i Srebrenici, a od 2015. – 2017. godine radi kao prevodilac za engleski jezik u LOT kuci Bratunac u okviru EUFOR misije u BiH. 2017. godine osniva UG SuperU Bratunac gdje kao predsjednica udruženja radi na ispunjenju ciljeva udruženja. U UG SuperU organizuje kurseve engleskog i nemačkog ali i priprema predstave na engleskom jeziku sa mališanima kako bi ih motivisala za učenje jezika ali i zainteresovala širu javnost za kulturna dešavanja i učenje stranih jezika.

Una Zečić trenutno radi kao vođa projekata koje udruženje građana SuperU sprovodi:

Tinejdžeri za održivi mir“ (spetembar 2018 – maj 2019) finansiran od strane Američke Ambasade u BiH

Američki dramski kutak Bratunac“ (septembar 2018 – januar 2019)finansiran od strane Američke Ambasade u BiH

Osnaženi mladi – jaka zajednica“ (septembar 2019 – februar 2020) finansiran od strane Američke Ambasade u BiH

Ro-K-ultura Bratunac – Rok kultura za najmlađe“ (septembar 2019 – decembar 2019) finansiran od strane Opštine Bratunac

Any review founded
COURSE
PRICE

Opšti kurs engleskog jezika

0

VIEW

Kurs engleskog za djecu predškolskog uzrasta i nižih razreda (3 – 6)

0

VIEW

Kurs za djecu trećeg razreda

0

VIEW

Kursevi za djecu četvrtog, petog i šestog razreda

0

VIEW

Kursevi engleskog za djecu koji se izvode po školskim udžbenicima za engleski jezik

0

VIEW

Web : https://superu.ba

Contact Me